loading
“İdarəetmə” fakültəsi

“İdarəetmə” fakültəsi

 

                                                                

İdarəetmə” fakültəsinin dekanı

 

Kərimov Nadir Tofiq oğlu 1953-cü ildə  Gəncə şəhərində anadan olub.   1970-ci ildə Azərbaycan  Politexnik İnstitutuna daxil olub,  1975-ci ildə həmin  institutu bitirərək  mühəndis-texnoloq  ixtisasına yiyələnmişdir.  1989-cu ildə Odessa  Yeyinti  Sənaye  Texnologiyası  İnstitutunda  05.18.13 - "Yeyinti məhsullarının istehsalı texnologiyası" ixtisası üzrə "Dondurulmuş  meyvələrin keyfiyyətinin  yüksəldilməsi"  mövzusunda  namisədlik  dissertisasiyası  müdafiə edərək  texnika elmləri namizədi  alimlik dərəcəsi almışdır.  2009-cu ildə Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti yanında  Ali Attestasiya Komissiyası  tərəfindən dosent elmi  adına layiq görülüb.  25 məqalənin, 6 tədris proqramının, 1 metodik göstərişin   və 1 kitabın (dərs vəsaitinin) müəllifidir.  24 illik elmi-pedoqoji  fəaliyyəti var.

   N.T.Kərimov  2002-ci ilin oktyabr ayından  2010-cu ilin sentyabr  ayına qədər AKU-da  "Standartlaşma və texnologiya" kafedrasının müdiri, 2010-cu ilin sentyabr ayından "Qiyabi" şöbənin müdiri, 2015-ci ilin sentyabrından isə "İdarəetmə" fakültəsinin dekanı olmuşdur.

 serverin.biz serverin.biz serverin.biz serverin.biz serverin.biz