loading
“İqtisadiyyat” fakültəsi

“İqtisadiyyat” fakültəsi

                                                              

 

İqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı

 

İbrahimov Elşən Əli oğlu 1976-ci ildə Tovuz  rayonunun  Ağacqala kəndində  anadan olub. 1993-cü ildə orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Kooperasiya İnstitutuna daxil olmuş, 1997-ci ildə təhsilin bakalavr pilləsini, 1999 –cu ildə magistratura pilləsini “ Maliyyə və kredit ” ixtisası üzrə bitirərək elə həmin ali məktəbdə elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 2007-ci AMEA- nın İqtisadiyyat İnstitutunda “ İstehsalın inkişafında dövlət büdcəsinin tənzimləyici və stimullaşdırıcı rolunun artırılması yolları” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış, 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülüb. E. Ə. İbrahimov 1999- cu ildən Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Maliyyə” kafedrasında laborant, müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmış, 2010-cu ildən “ Qiyabi “ şöbəsinin müdir müavini, vəzifəsində işləmiş 2013-cü ildən isə “ İqtisadiyyat “ fakultəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir. O, 4 dərslik  və dərs vəsaitinin, 50 dən çox elmi məqalə, tezis və tədris proqramının müəllifidir. Ailəlidir, 3 övladı var .

 

V mərtəbə, otaq 516.Tel (012) 562-85-36

         “İqtisadiyyat” fakultəsində bir ixtisas,  yəni İİ 050404 - “İqtisadiyyat” ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlığı həyata keçirilir.Fakultənin tərkibində aşağıda göstərilən 4 kafedra fəaliyyət göstərir.

      1.”İqtisadiyyat və vergi işi” kafedrası

      2.”Gömrük işinin təşkili” kafedrası

      3.”Riyaziyyat” kafedrası

      4.”Mülkü müdafiə və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrası

“İqtisadiyyat” fakultəsində 50-yə qədər professor – müəllim, texniki işci heyəti çalışır.Onlar fakultənin tədris-tərbiyə,metodiki, elmi və ictimai həyatında fəal iştirak edirlər.

      Fakultəyə ümumi rəhbərlik dekanın rəhbərlik etdiyi fakultə Elmi Şurası tərəfindən həyata keçirilir.Fakultə Elmi Şurası fakultədə mütəxəssis hazırlığına, fakultənin elmi-tədqiqat fəaliyyətinə və kafedraların maddi-texniki təminatı məsələlərinə baxır, tədris planlarının və proqramların, tədris metodiki və elmi tədqiqat işləri haqqında hesabatların, kafedraların iş planlarının, tədris və istehsalat təcrübəsinin yekunlarını müzakirə edir, kafedralarda çalışan professor-müəllim heyətinə Elmi adların verilməsi üçün Universitetin Elmi Şurası qarşısında məsələ qaldırır, tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin vəziyyətini müzakirə edir, dekanın hesabatını dinləyir və s. vəzifələri həyata keçirir.  

         “İqtisadiyyat” fakultəsinin dekanlığında dekan, dekan müavini , metodist və operator çalışır.Dekan fakultə Elmi Şurasına rəhbərlik edir, tədris-tərbiyə işlərinə və elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə rəhbərlik edir, tələbələrin müstəqil işlərinə nəzarəti təşkil edir, onların elmi fəaliyyəti üçün şərait yaradır, imtahan prosesinin obyektiv, şəffaf və mövcud tələbələrə uyğun keçirilməsinə məsuliyyət daşıyır.Fakultədə çalışan professor – müəllim heyətinin ixtisasının artırılması, yenidən hazırlanması işinə, elmi konfransların və seminarların keçirilməsinə, fakultədə olan bütün tədris-köməkçi heyətin işinə nəzarət edir.

         Fakültədə Tələbə Gənclər Təşkilatı, Tələbə Elmi Cəmiyyəti, Tələbə Həmkarlar Təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatların nüfuzu fakultədə çox böyükdür.Fakultənin tələbələrinin uğurlarıda sevindiricidir.Belə ki onlar Universitet daxili və Respublika səviyəli tədbirlərin fəal iştirakçılarıdır.Həmçinin əla və yaxşı oxuyan tələbələrin bir hissəsi müxtəlif illərdə təhsillərinin bir hissəsini Moskva, Moldava, Poltava Kooperasiya Universitetlərində davam etdirmişlər.

    “İqtisadiyyat” fakultəsi üzrə bakalavr pilləsini bitirmiş məzunlardan bir çoxu respublikamızın müxtəlif universitetlərində və xarici ölkələrin universitetlərində magistratura pilləsində  təhsillərini uğurla davam etdirirlər.

 serverin.biz serverin.biz serverin.biz serverin.biz serverin.biz