loading
QİYABİ ŞÖBƏ

QİYABİ ŞÖBƏ

  "Qiyabi" şöbə 2010-cu ilin sentyabr  ayında yaradılıb. Şöbənin müdiri   dosent  Kərimov Nadir Tofiq oğludur.

"Qiyabi" şöbədə aşağıdakı 4  ixtisas  üzrə  mütəxəssis hazırlığı həyata  keçirilir.

1.    050401 - "Dünya  iqtisadiyyatı"

2.    050403 -  "Maliyyə"

3.    050404 -  "İqtisadiyyat"

4.    050411 -  "Kommersiya"

"Qiyabi" şöbədə  I kursda  64, II kursda  52, III kursda  48,  IV kurs üzrə isə 35 - cəmi 199 tələbə təhsil alır.



serverin.biz serverin.biz serverin.biz serverin.biz serverin.biz