Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
  • +994125616430
  • info@aku.edu.az
  • ...........................................Azərbaycan Kooperasiya Universiteti...............................................
  • .
  • .
  • .
İxtisaslarımız

İxtisaslarımız

Bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı

050203 – Tərcümə (ingilis dili)

050401 – Dünya iqtisadiyyatı

050402 – Mühasibat uçotu və audit

050403  Maliyyə

050404  İqtisadiyyat

050405 – Sənayenin təşkili və idarə olunması

050407 - Menecment

050408  Marketinq

050409 – Biznesin idarə edilməsi

050410 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

050411 – Koomersiya

050501  Riyaziyyat

050506  Coğrafiya

050510  Ekologiya

050642 – Qida məhsullarının mühəndisliyi

050643  Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

050644 – istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

050647  Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

050810 – Turizm və otelçilik

Magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı

060402 – Mühasibat uçotu və audit  Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit

060403 – Maliyyə;  Bank işi;  Maliyyə bazarları

060404 – İqtisadiyyat;  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

060405 – Sənayenin təşkili və idarə  İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə  Müəssisənin iqtisadiyyatı

060407 – Menecment; Menecment (ticarət sahəsi)

060408 –  Marketinq (ticarət sahəsi)

060409 – Biznesin idarə edilməsi ;– Biznesin idarə edilməsi

060411 – Kommersiya ;– Kommersiya fəaliyyəti

060506 – Coğrafiya ; İqtisadi və sosial coğrafiya

060510 – Ekologiya; – Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi

060642 – Qida məhsullarının mühəndisliyi; – Bitki mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası

060643 – Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi; – Tikiş məmulatlarının texnologiyası

060644 – İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi; Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi

060647  Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi ;– Standartlaşdırma və sertifikasiya