loading
  • +994125616430
  • info@aku.edu.az
  • ...............................Азербайджанского Университета Кооперации................. .............. . . .
  • .
  • .
  • .
test

“Aqrar sahənin və Sənayenin iqtisadiyyatı”

                                        ...

большее..

"Menecment və Ticarət" Kafedrası

                                          ...

большее..

“Maliyyə və Bank işi” Kafedrası

                                          ...

большее..

“Əmtəəşünaslıq və Ekspertiza” Kafedrası

                                          ...

большее..

“Standartlaşdırma və texnologiya” Kafedrası

                                          ...

большее..

“İnformatika və Ümumtexniki Fənlər” Kafedrası

“İnformatika və Ümumtexniki Fənlər” ...

большее..

“Statistika və gömrük işi” Kafedrası

                                          ...

большее..

“İqtisadi nəzəriyyə” Kafedrası

                                        ...

большее..

“MM və Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” Kafedrası

                                          ...

большее..

“Kommersiya” Kafedrası

                                          ...

большее..

“Ekologiya və Coğrafiya” Kafedrası

                                ...

большее..

"Dünya İqtisadiyyatı" Kafedrası

                                          ...

большее..

"Fəlsəfə və Psixologiya" Kafedrası

                                          ...

большее..

"Marketinq və Turizm xidməti" Kafedrası

                                          ...

большее..

"Riyaziyyat" Kafedrası

                                          ...

большее..

"Tərcümə" Kafedrası

                                          ...

большее..

“Xarici Dillər” Kafedrası

                                        ...

большее..

"Biznesin təşkili, Dövlət və Bələdiyyə idarəetməsi"

                                         ...

большее..


serverin.biz serverin.biz serverin.biz serverin.biz serverin.biz