Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
  • +994125616430
  • info@aku.edu.az
  • ...........................................Azərbaycan Kooperasiya Universiteti...............................................
  • .
  • .
  • .
2016/2017- ci dərs ili payız semestri qış imtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi haqqında

2016/2017- ci dərs ili payız semestri qış imtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi haqqında

Azərbaycan  Kooperasiya  Universitetində  2016/2017- ci dərs ili payız semestri qış imtahan sessiyasının   təşkili və keçirilməsi

haqqında

Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “İmtahan sеssiyanın təşkili və keçirilməsi barədə” 2016–cı il 15 dekabr tarixli müvafiq əmrinin icrası və Universitetdə 2016/2017–ci tədris ilinin payız  semestrinin iмтаhан sеssiyasını mövcud  qaydalara uyğun təşkil etmək, tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək məqsədilə

Ə M R  E D İ R Ə M

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “İmtahan sеssiyasının təşkili və keçirilməsi barədə” 2015 – ci il 15 dekabr tarixli müvafiq əmri icra və rəhbərlik üçün qəbul edilsin.

2.  Tədris işləri üzrə prorektor (dos. F.Quliyev – məsul şəxs),  Tərbiyə işləri və beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor (prof.A.İ.İsayev),  Tədris şöbəsinin müdiri (A.Mirzəməmmədov), Daxili nəzarət xidmətinin rəhbəri (Z.C.Nazıyev), müvafiq fakültə dekanları və kafedra müdirləri:

-imtahan sessiyasının mövcud normativ sənədlər əsasında təşkil olunmasını təmin etsinlər;

-Universitet üzrə və eyni zamanda ayrı – ayrı  fakültələrdə imtahan  qərargahı yaratsınlar və qərargaha daxil olan hər bir şikayətin qısa müddətdə operativ şəkildə araşdırılmasını təmin etsinlər;

-imtahan sessiyasında şəffaflığı təmin etmək üçün imtahanlarda ictimaiyyətin və valideynlərin iştirakına şərait yaratsınlar;

-imtahanların təşkilində və gedişində nöqsanlara, neqativ hallara yol vermiş şəxslər barədə mövcud qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görsünlər;

-nəzərə alsınlar ki, Universitetdə və rəhbərlik etdikləri fakültə, kafedra və aidiyyəti sahələrdə baş verə biləcək hər bir neqativ hala görə məsuliyyət daşıyırlar.

 3.Təhsil nazirliyi tərəfindən imtahan sessiyasının monitorinqinin aparılması üçün lazımı şəraitin (otagın ayrılması, telefonla təchiz edilməsi) yaradılması təmin edilsin.

4.Tədris işləri üzrə prorektora (dos.F.Quliyev),rektorun müşavirinə (Q.Allahverdiyevə), tədris şöbəsinin  müdirinə (dos.A.Mirzəməmmədov) və Daxili nəzarət xidmətinin rəhbərinə (Z.Nazıyevə) tapşırılsın:

4.1. Univeürsitetdə imtahan sessiyasının monitorinqini  televiziya çəkilişləri və AKU TV vasitəsilə yayımını təşkil etsinlər;

4.2.İmtahan sessiyasına hazırlıq dövründə və sessiya müddətində Universitetdə baş vermiş neqativ hallarla bağlı daxil olan məlumatları operativ araşdıraraq onların yerində həll edilməsini təmin etsinlər. Bu hallara yol vermiş şəxslər müəyyənləşdirilərək onlar barəsində tədbirlərin görülməsi və nəticəsi barədə Rektoru və təhsil nazirliyini məlumatlandırsınlar;

4.3. Fakültələrdə payız semestrinin imtahan sеssiyasının nəticələrini təhlil edib müvafiq arayışları Elmi şuranın növbəti iclasının müzakirəsinə təqdim etsinlər.

5.Tapşırılsın Tədris işləri üzrə prorektora (dos.F.Quliyev) ki, imtahan sessiyasının təşkili, keçirilməsi və nəticələri barədə sessiya bitdikdən sonra 10 gün müddətində Universitetin  rektoruna və Təhsil nazirliyinə yekun hesabat hazırlasın.

6.Tədris şöbəsi (A.Mirzəməmmədov) və “İKT” sektoru (R.Nağıyev) Təhsil nazirliyinin (“Qaynar xətt xidməti, telefon:146)”və Universitetın (“Qaynar xətt” xidməti tel:5628517) “Qaynar xətt” xidmətinin fəaliyyəti və imtahan sеssiyasının gedişi barədə tələbələrə, onların valideynlərinə  və ictimaiyyətə müntəzəm olaraq məlumat verilməsini təmin etsinlər.

7.“İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları”  sektoru (R.Nağıyev) bu əmrin  Universitetin internet saytında yerləşdirilməsini təmin etsin.

8. Əmrin icrasına nəzarət Ümumi işlər üzrə prorektora (T.Şükürova) həvalə edilsin.

Əsas: Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 2015 –ci il 15 dekabr tarixli əmri.

 

Rektor                                                      prof. Eldar Quliyev