• +994125616430
  • aku1964@mail.ru
  • ...........................................Azərbaycan Kooperasiya Universiteti...............................................
  • .
  • .
  • .