Fakültələr

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 8 fakültəsində tələbələr təhsil alır.

Marketinq, Menecment, Turizm və otelçilik, Ekologiya, Coğrafiya

Qida məhsulları mühəndisliyi, Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi, İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi, Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

Dünya iqtisadiyyatı, Kommersiya

Tərcümə, Riyaziyyat

Biznesin idarə edilməsi, Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Mühasibat uçotu və audit, Sənayenin təşkili və idarə edilməsi