İnformatika və Ümumtexniki fənlər kafedrası

Kafedra ilk olaraq ümumtexniki Fənlər  kafedrasının tərkibində fəaliyyət göstərirdi. 2000  ci ildən ehtibarən dərs yükü və tədris olunan fənlərin sayı artdığından kafedra iki kafedraya bölünərək, İnformatika kafedrası adı ilə fəaliyyətə başladı. Kafedraya 2000-2013-cü ildən i.-e.n.dos. Əfşan Məmmədova rəhbərlik edirdi. Prof. Ə.Məmmədovanın rəhbərliyi müddətində fənlərə aid proqramlar, dərsliklər və dərs vəsaitləri nəşr olundu. Xarici ölkələrin ,həmçinin ölkə daxili elmi jurnallarında tezis və məqalələr nəşr olunub. Kafedranın müəllim heyəti Universitetdə keçirilən tələbələrin elmi-praktiki konfransda iştirakına rəhbərlik etmişdir. Kafedranın professor-müəllim heyəti Beynəlxalq konfranslarda elmi məqalələrlə iştirak etmiş və məqalələr konfransın materialları toplusunda nəşr olunmuşdur. Kafedrada tədris olunan fənlər bütün ixtisasların I və ya II kurslarında tədris olunub. 2013-cü ildən etibarən seçmə yolla f.r.e.n. dos. N.H.Nəsibov rəhbərlik etmişdir. İlk əvvələr 2 kompüter otağı və 20 ədəd kompüter fəaliyyət göstərdiyi halda hazırda 4 kompüter otağında 65 ədəd müasir kompüter internetə qoşulmuş və tələbələrin ixtiyarındadır. Otaqlarda dərslər proektorla keçilir. Keçirilən mühazirələrin mətnləri kitabxananın VB  da yerləşdirilib, tələbələrin ixtiyarındadır. 2016/2017-cı tədris ilindən dərs yükünün azalması ilə əlaqədar bəzi kafedralar birləşdirildi ki, eləcə də kafedra ümumtexniki Fənnlər fənlər kafedrası ilə birləşərək İnformatika və ümumtexniki Fənlər adı ilə fəaliyyət göstərməyə başladı.

✶ İ.e.n., prof. Məmmədova Əfşan Əsəd qızı

✶ F.r.e.d., prof. Məhərrəmov Arif Musa oğlu

✶ F.r.e.n., dos. Səfərova Sara İbrahim qızı

✶ F.r.e.n., dos. Əliyev Ramiz Ataş oğlu

✶ T.e.d., dos. Abbasov Məhəddin Fərhad oğlu

✶ F.f.d., dos. Nəbiyev Əmiraslan Məhəmməd oğlu

✶ f.r.e.n., dos. İbrahimova Hicran Səttar qızı

✶ k.e.n., dos. İsmayılova Rəna Əvəzağa qızı

✶ k.ü.f.d., dos. Əliyev Soltan Qəşəm oğlu

✶ b/m. Hüseynov Firudin Əli oğlu

✶ b/m. Məmmədova Rəna Firudin qızı

✶ b/m. Mənsimzadə İlqar Akif oğlu

✶ b/m. Qasımova Validə Qasım qızı

✶ b/m. Quliyeva Kifayət Sobəddin qızı

✶ İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları.

✶ İqtisadi İnformatika.

✶ İnformatika.

✶ İnformatika və geoinformatika.

✶ Avtomatik idaraetmənin əsasları.

✶ Mikroprosessorlar texnikası.

✶ Ekonometrika.

✶ Fizika.

✶ İstilik texnikası.

✶ Hidravlika.

✶ Kimya.

✶ Elektrotexnika.

✶ Elektrik ölçmələri.

✶ Mühəndis qrafikası.

✶ Tətbiqi mexanika-1.

✶ Tətbiqi mexanika-2.

✶ Sənaye elektonikası.

✶ İsitmə,ventilyasıya və havanın kondensionerləşməsi.

✶ Fizika və astronomiya.

✶ Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası.

✶ İdarəetmədə informasiya texnalogiyaları.

✶ Riyazi modelləşdirmə, hesablama texnikası və proqram təminatı.

Close Menu