Səbinə İzzət qızı Vəliyeva- Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Maliyyə fakültəsinin dekanı, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Səbinə İzzət qızı Vəliyeva 9 may 1977-ci il təvəllüdlü Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə fakültəsini oxumuş və bakalavr dərəcəsini almışdır. 1998-2000-ci illərdə həmin Universitetdə magistraturada İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə Xarici sərmayənin iqtisadi inkişafla əlaqəsi mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və magistr dərəcəsini almışdır. 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Müəssisənin iqtisadiyyatı kafedrasına dissertant təsdiq edildi. 2008-ci ildə 08.00.05- Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi (makroiqtisadiyyat) ixtisası üzrə İnnovasiyanın iqtisadi və sosial səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin metodiki məsələləri (maşınqayırma sənayesinin timsalında) mövzusunda yazdığı dissertasiyanın müdafiəsi əsasında iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. 2007-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Müəssisənin iqtisadiyyatı kafedrasında tam ştat müəllim, 2012-ci ildən 2017-ci ilədək həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. İşlədiyi müddətdə öz pedaqoji və elmi fəaliyyətini uğurla əlaqələndirmişdir. S.İ.Vəliyeva kafedrada tədris-metodiki işlərin yerinə yetirilməsində fəal iştirak etmişdir. Kafedrada işlədiyi müddətdə S.İ.Vəliyeva universitet kolektivinin  tələbə, professor-müəllim heyətinin dərin hörmətini qazanmışdır. Kafedrada və ondan kənarda həyata keçirilən bütün tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir.

2017-ci ildən Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Maliyyə dekanlığına dekan, Aqrar sahənin və sənayenin iqtisadiyyatı kafedrasına dosent vəzifələrinə təyin edilmişdir. 37 elmi əsərin müəllifidir. Onlardan biri Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (rus dilində) dərs vəsaiti, Strateji menecment tədris-metodik vəsait, 24 elmi məqalə, 7 tədris proqram, 4 elmi-praktiki konfransların tezislərinin müəllifidir. O, özünə və tələbələrə qarşı tələbkardır, işinə daim məsuliyyətlə yanaşır.

Fakültədə təhsil alan tələbələrin sayı: 248

Fakültədə dərs tədris edən müəllimlərin sayı: 44 (32 müəllim elmlər namizədi, dossent; 3 müəllim professor)

Fakültə üzrə illik dərs yükü: 5529 saat.

050403 – Maliyyə

050810 – Turizm və otelçilik

“Maliyyə və bank işi”

“Humanitar fənlər”

VI mərtəbə, otaq 610