Eldəniz Məzahir oğlu Məhərrəmov – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Marketinq və Menecment fakültəsinin dekanı, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Eldəniz Məzahir oğlu Məhərrəmov 02 sentyabr 1979-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Yaradımlı rayonunun Zevin kəndində anadan olmuşdur. 1997-2001-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Gömrük işinin təşkili fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və bakalavr dərəcəsi almışdır. 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Gömrük işinin təşkili fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək inzibati idarəetmə istiqamətində magistr dərəcəsi almışdır.

2009-cu ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnustutunun dissertantı olmuş, 2016-cı ildə 5312.01 – Sahə iqtisadiyyatı üzrə Aqrar Sahə Sahibkarlıq Fəaliyyətinin Dövlət Tənzimlənməsinin Təkmilləşdirilməsi mövzusunda yazdığı dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2017-ci ildə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya komissiyası tərəfindən İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. 2010-cu ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Kommersiya və beynəlxalq ticarət kafedrasına 0,5 ştat müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2010-cu ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində qiyabi şöbəsinə dekan müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2015-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin İdarəetmə fakültəsinə dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2018-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Marketinq və menecment fakültəsinə dekan vəzifəsinə secilmişdir. 23 elmi məqalənin, 5 tədris proqramı, 4 elmi-praktik konfransların tezislərinin müəllifidir. Ailəlidir 2 övladı var.

Fakültəyə ümumi rəhbərlik dekanın rəhbərlik etdiyi fakültə Elmi Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Fakültə Elmi Şurası fakültədə mütəxəssis hazırlığına, fakültənin elmi-tədqiqat fəaliyyətinə və kafedraların maddi-texniki təminatı məsələlərinə baxır, tədris planlarının və proqramların, tədris metodiki və elmi tədqiqat işləri haqqında hesabatların, kafedraların iş planlarının, tədris və istehsalat təcrübəsinin yekunlarını müzakirə edir, kafedralarda çalışan professor-müəllim heyətinə Elmi adların verilməsi üçün Universitetin Elmi Şurası qarşısında məsələ qaldırır, tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin vəziyyətini müzakirə edir, dekanın hesabatını dinləyir və s. vəzifələri həyata keçirir. Marketinq və Menecment fakültəsinin dekanlığında dekan, dekan müavini, tyutor çalışır. Dekan fakültə Elmi Şurasına rəhbərlik edir, tədris-tərbiyə işlərinə və elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə rəhbərlik edir, tələbələrin müstəqil işlərinə nəzarəti təşkil edir, onların elmi fəaliyyəti üçün şərait yaradır, imtahan prosesinin obyektiv, şəffaf və mövcud tələbələrə uyğun keçirilməsinə məsuliyyət daşıyır. Fakültədə çalışan professor müəllim heyətinin ixtisasının artırılması, yenidən hazırlanması işinə, elmi konfransların və seminarların keçirilməsinə, fakültədə olan bütün tədris-köməkçi heyətin işinə nəzarət edir. Fakültədə Tələbə Gənclər Təşkilatı, Tələbə Elmi Cəmiyyəti, Tələbə Həmkarlar Təşkilatı fəaliyyət göstərir.

Fakültədə təhsil alan tələbələrin sayı: 398

Fakültədə dərs tədris edən müəllimlərin sayı: 45 (42 müəllim elmlər namizədi, dossent; 3 müəllim professor)

Fakültə üzrə illik dərs yükü: 7665 saat.

050408 – Marketinq

050407 – Menecment

050506 – Coğrafiya

“Marketinq və Turizm”

“Ekologiya və coğrafiya”

“Menecment və ticarət”

III mərtəbə, otaq 314.