ƏLAQƏ

Ünvan
Nərimanov rayonu, Nəcəf Nərimanov küç, 93
Əlaqə

Qeydiyyat və tədris üçün: +994125628614

Ümumi suallar üçün: +994125616430

Email: info@aku.edu.az

Beynəlxalq əlaqə

Telefon: +994125616430

Email: internationalrelations@aku.edu.az