Əmrlər

 “Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2019-cu il 14 fevral tarixli F-82 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuş “Böyük Azərbaycan  şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın icrasını təmin etmək məqsədi ilə

                                        Ə M R  E D İ R Ə M:

 1. “Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin. (əlavə olunur).

  2.Aidiyyatı fakültə,  kafedra, həmçinin kitabxana, oxu zalı, həmkarlar, TGT və digər struktur bölmə rəhbərləri “Tədbirlər Planı”nın yerinə yetirilməsini təmin etsinlər və görülmüş işlər barədə 2019-cu ul dekabrın 20-dək Universitetin Beynəlxalq əlaqələr və təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektora (dos.A.Qulyevaya) hesabat təqdim etsinlər.

  3.Uiversitetin prorektorları (dos.F.Quliyev və dos.A.Quliyeva) aidiyyatı struktur bölmə rəhbərləri ilə  birlikdə “Tədbirlər Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin  iş planına daxil edilməsini, onlrın icrasına nəzarəti, müvafiq strukturlara təşkilati köməklik göstərilməsini və daxil olmuş hesabatların ümumiləşdirilib rəhbərliyə və Təhsil Nazirliyinin aparatına təqdim olunmasını təmin etsinlər.

 1. Ümumi şöbə (Z.Əliyeva) əmrin əlavəsi ilə birlikdə  çoxaldılıb aidiyyatı struktur bölmələrə çatdırılmasını və mətbuat katibi (T.Əkbərli) İKT sektoru ilkə birlikdə KİV-lərdə işıqlandırılmasını təmin etsin.
 2. Əmrin icrasına nəzarət Beynəlxalq əlaqələr və təim-tərbiyə işləri üzrə prorektora (dos.A.Qiliyevaya) həvalə edilsin.

         Əsas: ARTN-nin 14.02.2019-cu il tarixli F-82 saylı əmr.

Böyük Azərbaycan  şairi  Nəsiminin  650 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin

 

Tədbirlər Planı

Tədbirin adı

İcraçılar

İcra müddəti

1.

Universitetdə İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans və seminarların keçirilməsi

B.Ataşov

F.Quliyev

A.Quliyeva

T.Abdullayeva

E.Kərimov

M.Tağıyeva

Struktur bölmə rəhbərlri

2019-cu il ərzində

    

 

 

 

 

Azərbaycan  Kooperasiya Universitetində Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsi barədə

Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün AKU-da qeyd edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2019-cu il 12 fevral tarixli F-78 nömrəli əmrinin icrası üçün

Ə M R  E D İ R Ə M:

 1. “Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbyacan Kooperasiya Universitetinin Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin. (əlavə olunur).
 1. Bu əmrin 1-ci bəndi ilə təsdiq olunmuş “Tədbirlər Planı”nda nəzərdə tutulan məsul şəxslər və struktur bölmələr həmin tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər.
 1. Ümumi şöbə (Z.Əliyeva) bu əmrin və ona əlavənin aidiyyatı struktur bölmələrə çatdırılmasını təmin etsin.
 1. Əmrin icrasına nəzarət prorektor Aygün Quliyevaya həvalə olunsun.

Əsas: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2019-cu il 12 fevral tarixli F-78 nömrəli əmri.

 

Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Tədbirlər Planı

 

Tədbirlər

İcra vaxtı

İcraya məsul şəxslər

1.

Universitetdə ilk dərsin Xoicalı soyqırımına həsr edilməsi

26 fevral

2019-cu il

fakültə dekanları

kafedra müdirləri

2.

Universitetdə, fakültə, kafedra və digər struktur bölmələrdə Xocalı Soyqırımına həsr olunmuş tədbirlərin (xatirə gecələri, foto və rəsm sərgiləri, şahidlərlə görüşmələr və s.) keçirilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş sənədli və bədii filmlərin nümayəndəsinin təşkili.

Fevral

2019-cu il

F.Quliyev

T.Əkbərov

Struktur bölmə rəhbərləri

“20 yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin Tədbirlər Planı”nın icrası haqqında

Azərbaycan Kooperasiya Universitetində 20 Yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönümünə həsr olunmuş tədbirlərin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli F-839 nömrəli əmrini rəhbər tutaraq

ƏMR EDİRƏM:

 1. “20 yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tədbirləri Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 1. Bu əmrin 1-ci bəndi ilə təsdiq olunmuş “Tədbirlər Planın”da nəzərdə tutulan məsul şəxslər və struktur bölmələr həmin tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər.
 1. Ümumi şöbə (Z.Əliyeva) bu əmrin və ona əlavənin aidiyyatı struktur bölmələrə çatdırılmasını və İKT sektoru (S.Ramazanov)  Universitetin internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsin.
 1. Əmrin icrasına nəzarət tədris işləri üzrə prorektora (dos.F.Quliyevə) həvalə edilsin.

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti rektorunun 07 yanvar 2019-cu il əmri ilə təsdiq edilmişdir.

 

20 yanvar faciəsinin ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Tədbirlər Planı

 

Tədbirlər

İcra vaxtı

Məsul şəxslər və struktur bölmələr

1.

Bütün fakültələrdə, Doktorantura, magistratura və Qiyabi şöbələrdə 20 yanvar hadisələrinin mahiyyətini əks etdirən toplantı, konfrans və mühazirələrin təşkil edilməsi

07-19 yanvar 2019-cu il

Müvafiq fakültə dekanları, şöbə və bölmə rəhbərləri

2.

AKU-nun aparatında ictimai təşkilatlarla birlikdə 20 yanvar gününün Azərbaycanın suverenliyi, iqtisadiyyatı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənin rəmzi kimi qeyd olunması ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi

07-19 yanvar 2019-cu il

Fikrət Quliyev Aygün Quliyeva Tamerlan Əkbərli Qara Allahverdiyev

3.

Bütün fakültələrdə ilk imtahandan əvvəl 20 yanvar faciəsinə həsr edilmiş mövzular ətrafında söhbətlər keçirmək

18 yanvar 2019-cu il

Prorektorlar, Fakültə dekanları Kafedra müdirləri

4.

Təhsil ilşçilərinin və tələbələrin şəhidlər Xiyabanına ziyarətinin təşkil edilməsi

15-20 yanvar 2019-cu il

Fikrət Quliyev Aygün Quliyeva Bəyalı Ataşov

Tahir Şükürov Fakültə dekanları, Kafedra müdirləri

Universitetdə 2018/2019-cu tədris ilinin payız semestrinin qış imtahan sessiyası üçün İmtahan qərargahının yaradılması və Apellyasiya Komissiyasının təşkili haqqında

Azərbaycan  Respublikası Təhsil  Nazirinin “İmtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi barədə” 2018-ci il 11 dekabr tarixli F-792 nömrəli əmrinin müvafiq bəndlərinə əsasən Universitetdə  2018/2019–cu tədris ili payız semestrinin imtahan sеssiyasını mövcud qaydalara uyğun təşkil etmək, tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək məqsədilə

Ə M R  E D İ R Ə M :

 1. Universitetdə  aşağıdakı  tərkibdə  imtahan  qərargahı  və  Apellyasiya Komissiyası yaradılsın:

        1.1. Quliyev  Fikrət  Vəli oğlu –  i.f.d., dos. -Tədris işləri üzrə prorektor – sədr

        1.2. Quliyeva Aygün Eldar qızı – i.e.d., dos.- Beynəlxalq əlaqələr və təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektor – müavin

        1.3. Mirzəməmmədov Aydın Zabit oğlu  – i.f.d., dos. – Tədris şöbəsinin müdiri, üzv

        1.4. Nazıyev Zakir Cəlal oğlu –  Daxili nəzarət xidmətinin rəhbəri, üzv

        1.5.  Müvafiq fakültə dekanları və kafedraların müdirləri, üzv

 1. Tapşırılsın İmtahan qərargahı və Apellyasiya Komissiyasının sədrinə (dos.F.V.Quliyevə):

2.1. imtahanların  keçirilməsinda şəffaflığa, nizam-intizama və eləcə də onun  gedişinə  nəzarət etmək məqsədilə AKU – TV imkanlarından istifadəni, fənni  tədris  edən  müəllimlərlə  birlikdə  həmin  fənn  üzrə  mütəxəssis  olmayan 2 nəfər nəzarətçinin iştirakını təmin etsin;

2.2. imtahan üçün ayrılmış vaxt başa çatdıqdan sonra tələbələrin cavab blanklarının “Monitorinq və qiymətləndirmə” bölməsi tərəfindən  kodlaşdırılmasını və fənni tədris edən müəllim tərəfindən İmtahan qərargahında  yoxlanılaraq  qiymətləndirilməsini  təmin etsin;

2.3. imtahan qərargahı və Apellyasiya Komissiyasının üzvləri arasında vəzifə bölgüsünü, nəzarətçilərin iştirakını  və onların məsuliyyətini müəyyən etsin.

 1. İmtahanlarda tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi imtahan biletləri əsasında yazılı formada aparılsın.
 2. “İKT” sektoru (S.Ramazanov) bu əmrin Universitetin internet saytında yerləşdirilməsini təmin etsin.
 3. Əmrin icrasına nəzarət Tədris işləri üzrə prorektora    (dos.F.Quliyevə) həvalə edilsin.

Əsas: “İmtahan sеssiyasının təşkili və keçirilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2018-ci il 11 dekabr tarixli F-792  nömrəli əmri.

Azərbaycan  Kooperasiya  Universitetində  2018/2019 -cu tədris ili payız semestri qış imtahan sessiyasının təşkili və keçirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin “İmtahan sеssiyanın təşkili və keçirilməsi barədə” 2018-ci il 11 dekabr tarixli F-792 nömrəli əmrinin icrasını təmin etmək məqsədilə

Ə M R  E D İ R Ə M:

 1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin “İmtahan sеssiyasının təşkili və keçirilməsi barədə” 2018-ci il 11 dekabr tarixli F-792 nömrəli əmri icra və rəhbərlik üçün qəbul edilsin.
 2. İmtahan sessiyasının mövcud normativ sənədlər əsasında təşkili təmin edilsin.
 3. Universitet üzrə İmtahan qərargahı yaradılsın və qərargaha daxil olan hər bir şikayətin qısa müddətdə operativ şəkildə araşdırılması təmin edilsin.
 4. İmtahan sessiyasında şəffaflığı təmin etmək üçün imtahanlarda ictimaiyyətin və valideynlərin iştirakına şərait yaradılsın.
 5. İmtahanların təşkilində və gedişində nöqsanlara, neqativ hallara yol vermiş şəxslər barədə mövcud qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülsün.
 6. Təhsil Nazirliyi tərəfindən imtahan sessiyasının monitorinqinin aparılması üçün lazımı şəraitin (otagın ayrılması, telefonla təchiz edilməsi) yaradılması təmin edilsin.
 7. Beynəlxalq  əlaqələr   və   təlim – tərbiyə   işləri   üzrə   prorektor    (dos.A.Quliyeva) tədris şöbəsi (dos.A.Mirzəməmmədov) və Daxili nəzarət xidməti (Z.Nazıyev)  ilə birlikdə :

 7.1. Universitetdə imtahanların gedişinin monitorinqini və AKU-TV vasitəsilə yayımını təşkil etsinlər;

 7.2. İmtahan sessiyasına hazırlıq dövründə və sessiya müddətində Universitetdə baş vermiş neqativ hallarla bağlı daxil olan məlumatları operativ araşdıraraq onların yerində həll edilməsini təmin etsinlər. Bu hallara yol vermiş şəxslər müəyyənləşdirilərək onlar barəsində tədbirlərin görülməsi və nəticəsi barədə Rektoru və Təhsil Nazirliyini məlumatlandırsınlar.

 1. Tapşırılsın Tədris işləri üzrə prorektora (dos.F.Quliyevə):

8.1 Fakültələrdə payız semestrinin imtahan sеssiyasının nəticələrini təhlil edib müvafiq arayışları Elmi şuranın növbəti iclasının müzakirəsinə təqdim etsin.

8.2. İmtahan sessiyasının təşkili, keçirilməsi və nəticələri barədə sessiya bitdikdən sonra 10 gün müddətində Universitetin  rektoruna və Təhsil Nazirliyinə yekun hesabat hazırlasın.

 1. Tədris şöbəsi (dos.A.Mirzəməmmədov), mətbuat xidməti (T.Əkbərov) və “İKT” sektoru (S.Ramazanov) Təhsil Nazirliyinin (“Qaynar xətt xidməti, telefon:146)” və Universitetin (“Qaynar xətt” xidməti tel:5628517) “Qaynar xətt” xidmətinin fəaliyyəti və imtahan sеssiyasının gedişi barədə tələbələrə, onların valideynlərinə və ictimaiyyətə müntəzəm olaraq məlumat verilməsini təmin etsinlər.
 2. “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları” sektoru (S.Ramazanov) bu əmrin Universitetin internet saytında yerləşdirilməsini təmin etsin.
 3. Əmrin icrasına nəzarət Tədris işləri üzrə   prorektora    (dos.F.Quliyevə) həvalə edilsin.

Əsas: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2018-ci il 11 dekabr tarixli F-792 nömrəli əmri və rektorun göstərişi.                                      

Azərbaycan Kooperasiya Universitetində 2018/2019-cu tədris ili birinci yarımilinin başa çatması haqqında

Azərbaycan Kooperasiya  Universitetində 2018/2019-cu tədris ili birinci yarımilinin başa çatması və payız semestri imtahan sessiyasının təşkili məqsədilə

ƏMR  EDİRƏM:

1.Universitetdə  təhsilin  bakalavriat və magistratura səviyyələrində  2018/2019-cu dərs ili  birinci  yarımilinin  15 həftəlik nəzəri dərs məşğələləri 2018-ci ilin 28 dekabr tarixində başa çatsın.

 1. Univertsitetdə payız  semestrinin qış imtahan sessiyasının müddəti 2018-ci il dekabrın 29-dan  – 2019-cu il   fevralın 01-dək müəyyən edilsin.
 2. Tələbələrə 2019-cu il fevralın 2-dən 15-dək qış tətili verilsin.
 3. Univertsitetdə 2018/2019-cu tədris ili ikinci yarımilinin nəzəri dərs məşğələlərinə 2019-cu il fevralın 16-sı  şənbə  gününə  düşdüyü  üçün 18-də başlanılsın.
 4. İmtahanda tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi imtahan biletləri əsasında, yazılı formada keçirilsin.
 5. Tələbələrin müxtəlif səbəblərdən yaranmış akademik borclarının ləğvi “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli qərarı” və həmin “Qərar”da dəyişikliklər edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 iyun tarixli 257 nömrəli  Qərarının  3.2.14-cü  bəndi  nəzərə  alınmaqla  həyata  keçirilsin.
 6. Cari (fənn üzrə tələbənin semestr müddətində fəaliyyətnin qiymətləndirilməsi) və aralıq (fənn üzrə tələbənin imtahan zamanı bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi) qiymətləndirmənin nəticələrinə, eləcə də üzürlü və üzrsüz səbəbdən imtahanda iştirak etmədiyinə görə akademik borcu yaranmış tələbəyə həmin fənn (fənlər) üzrə təkrar imtahan vermək və ya fənni (fənləri)yenidən dinləmək üçün şərait yaradılsın.

8.Yuxarıda göstərilən halda fənni (fənləri) yenidən dinləmədən kreditləri qazanmaq istəyən tələbə üçün bu imkandan “Təhsil Proqramı” ilə müəyyən olunmuş müddət ərzində həmin fənni tədris olunduğu semestrdə (akademik borcu yaranan semestrdə imtahan sessiyasından sonra növbəti semestr başlayanadək və ya növbəti semestrdən birində imtahan sessiyası zamanı) istifadə etməsinə şərait yaradılsın.

 1. Tələbə hər semestrdə fənni (fənləri) dinləmədən ümumilikdə 2 fənn üzrə (hər fəndən bir dəfə olmaqla) imtahanda iştirak edə bilər.
 2. Bakalavriat səviyyəsində sonuncu kurs tələbələrinin nəzəri təlim məşğələləri və imtahan sessiyası VII semestrdə – 2019-cu il fevralın 1-dək başa çatsın və VIII semestrdə – fevralın 18-dən mayın 24-dək 14 həftəlik istehsalat və diplomqabağı təcrübəyə başlanılsın.
 3. Magistratura səviyyəsində sonuncu kurs tələbələrinin nəzəri təlim məşğələləri və imtahan sessiyası III semestrdə – 2019-cu il fevralın 1-dək başa çatsın və IV semestrdə – fevralın 18-dən aprelin 12-dək 8 həftəlik Elmi – tədqiqat və Elmi – pedaqoji təcrübəyə başlanılsın.
 4. Bakalavriat səviyyəsinin əyani və qiyabi təhsilalma formaları üzrə buraxılış kursunda:

12.1. İstehsalat  təcrübəsinin  (8 həftəlik) keçirilmə  müddəti  2019-cu  il fevralın 18-dən aprelin 12-dək müəyyən edilsin və aprelin 13-14–də  hesabatların qəbulu və müdafiəsi keçirilsin;

12.2. Diplomqabağı  təcrübənin (6 həftəlik) keçirilmə müddəti 2019-cu il aprelin  13-dən mayın 24-dək müəyyən edilsin və mayın 25-31–də  hesabatların qəbulu və müdafiəsi keçirilsin;

12.3.  Qiyabi  təhsil  alanlar  təhsil  aldıqları  istiqamət (ixtisas) üzrə kifayət qədər iş stajı olduğu halda müvafiq kafedranın vı dekanın rəyinə əsasən istehsalat (diplomqabağı təcrübə istisna olmaqla) təcrübəsindən azad olunurlar;

12.4. “Təcrübənin  təşkili” şöbəsi  (dos.M.Əfəndiyev)  fakültə  dekanları  və müvafiq kafedra müdirləri ilə birlikdə təcrübə obyektlərinin seçilməsi, təşkili və hesabatların  müdafiəsinin  keçirilməsində  nəzarəti  təmin  etsin;

1.2.5  Yekun Dövlət Attestasiyasının  keçirilmə müddəti   2019-cu il iyunun 1-dən iyulun 5-dək müəyyən edilsin.

 1. Maqistratura səviyyəsinin buraxılış kursunda:

13.1. Elmi-tədqiqat  təcrübəsinin  (4  həftəlik)  keçirilmə  müddəti 2019-cu il fevralın  18-dən  martın  15-dək  müəyyən  edilsin və martın 16-17-də hesabatların qəbulu və müdafiəsi keşirilsin;

13.2. Elmi-pedaqoji  təcrübənin  (4 həftəlik)  keçirilmə  müddəti  2019-cu  il  martın 16-dan  aprelin  12-dək  müəyyən  edilsin və aprelin 13-dən 19-dək hesabatların qəbulu və müdafiəsi keçirilsin;

13.3. Magistr  dissertasiya  işinin hazırlanma müddəti (9 həftəlik) ET təcrübəsi dövründən- 2019-cu il martın 16-dan mayın 17-dək müəyyən edilsin.

13.4.  Magistr   dissertasiya  işinin  müdafiəsi (3 həftə)  2019-cu il mayın 18-dən iyunun 7-dək müddətdə keçirilsin.

 1. Tapşırılsın kafedra müdirlərinə:

14.1. İmtahanların  yuxarıda qeyd edilən  mövcud “Əsasnamə”lərin tələblərinə  uyğun tərtib edilmiş imtahan biletləri əsasında, yazılı formada keçirilməsini təmin etsinlər;

14.2. İmtahan biletləri suallarının  fənnin proqramı əsasında hazırlanmasını təmin etsinlər;

14.3. İmtahanlara hazırlaşmaq üçün ayrı – ayrı fənlər üzrə imtahan suallarının əvvəlcədən tələbələrə  paylanmasını, əsas nüsxənin və fənnin proqramının, kafedranın “Metodiki guşə”sində yerləşdirilməsini təmin etsinlər;

14.4. Yenidən işlənməsinə ehtiyac olan imtahan biletlərini yeniləşdirib müvafiq qaydada kafedra iclasında müzakirə və təsdiq etsinlər;

14.5. Kafedranın cədvəli üzrə tələbələr üçün məsləhət saatları təşkil etsinlər;

14.6.İmtahanlarda tələbələrin biliyinin obyektiv qiymətləndirilməsini və imtahanların şəffaf keçirilməsini təmin etsinlər;

14.7. Fənn kabineti və tədris laboratoriyalarının imtahan sessiyasına hazırlığını təmin etsinlər;

14.8. Ümumi  real  orta  balı  71 – 90  (“yaxşı”-C) və  ondan  yuxarı  olan,  ixtisas kafedrasının tövsiyyə etdiyi  buraxılış işi yazmaq üçün müraciət  edən tələbələrə mövzu və rəhbər təyinatı  barədə təqdimatı 2019-cu il  yanvarın 10-dək  rektorun təsdiqinə təqdim etsinlər;

14.9. Təcrübə keçəcək bakalavriat və magistratura səviyyəsinin buraxılış kursu tələbələrinin  təcrübə  obyektləri  və  rəhbərlərin  bölgüsünü 2019-cu il yanvarın  10-dək “Təcrübənin  təşkili” şöbəsinə təqdim etsinlər;

14.10. Yerinə yetirilmiş kurs işləri və istehsalat təcrübəsi hesabatlarının kafedrada saxlanmasını və aralıq qiymətləndirmədən sonra onların saxlanma imkanlarının məhdudluğu,  köçürmə və  digər neqativ halların qarşısını almaq məqsədilə sessiya başa çatdıqdan sonra aktlaşdırılaraq ləğvini təmin etsinlər.

 1. Tapşırılsın fakültə dekanlarına, “Qiyabi” şöbəyə və “Doktorantura və magistratura” şöbəsinə:

15.1. Tələbələrin  imtahan sessiyasına hazırlığı ilə bağlı  tədris- metodiki  izahat işləri aparılmasını təmin етsinlər;

15.2. Tələbələrə hər bir imtahana hazırlaşmaq üçün 2 gündən az olmayaraq vaxt ayrılmasını təmin etsinlər;

15.3. Akademik borcu olan, üzurlü və ya üzürsüz səbəbdən imtahanda iştirak etməyən   tələbələrə   Azərbaycan   Respublikasının   Nazirlər  Kabinetinin  2017-ci  il  14 iyun tarixli 257 nömrəli “Qərarı”nın 3.2.14-cü bəndinə əsasən  həmin fənlərdən imtahanı vermək üçün  şərait yaratsınlar;

15.4. İmtahanların obyektiv və şəffaf keçirilməsi, həmçinin tələbələrin imtahanlara  vaxtında gəlməsini təmin etsinlər;

15.5. İmtahan cədvəllərinin akademik qrup və kafedraların təklifləri  nəzərə alınmaqla sessiyaya ən azı 15 gün qalmış tərtib edib  tədris işləri üzrə prorektorun təsdiqinə təqdim etsinlər;

15.6. İmtahan sessiyası dövründə tələbələrin mədəni – kütləvi tədbirlər keçirməsinin dayandırılmasını təmin etsinlər;

15.7. İmtahan sessiyasının nəticələri haqqında məlumatı  (müəyyən edilmiş forma üzrə) 2019-cu il   fevral ayının 15-dək  tədris hissəsinə təqdim etsinlər;

15.8. Fənn üzrə ayrılmış auditoriya saatlarının müəyyən edilmiş həddən çoxunda  üzürsüz səbəbdən  iştirak etməyən və bu səbəbdən imtahana buraxılmayan tələbələrin,  həmin fənləri mövcud qaydalara uyğun olaraq yenidən dinlənməsi və kredit qazanmasına şərait yaratsınlar;

15.9. Cari tədris ilində qeydiyatdan keçməyən və payız semestrinin sonunadək  Univertsitetlə əlaqə  saxlamayan verilmiş akademik məzuniyyətin müddəti başa çatmış və bərpa üçün müraciət etməyən, həmçinin başqa ali təhsil müəssisəsindən köçürülmüş və ya bərpa edilmiş tələbələr barədə müvafiq tədbirlər görülməsi üçün təqdimatın rektora  verilməsini təmin etsinlər;   

15.10. İmtahanların obyektivliyini və şəffaflığını təmin etmək məqsədilə sessiya başlanana qədər imtahan nəzarətçilərinin tərkibini hazırlayıb   imtahan qərargahına (dos.F.Quliyevə) təqdim  etsinlər;

15.11. İmtahan sessiyasınadək dərsə davamiyyət, seminar məşğələləri, sərbəst işlərin yerinə yetiririlməsi və kollokviumların nəticələrinin müəyyən edilmiş forma üzrə ümumiləşdirilməsini  təmin etsinlər;

15.12. Akademik təqvimə uyğun olaraq 5-ci imtahan həftəsində (26 yanvar 1 fevral) əvvəlki  semestrlərdən qalmış akademik borcların ləğvi və tətilin 1-ci həftəsində (2-8 fevral) cari sessiyadan yaranmış akademik borcların ləğvi mövcud “Qaydalar”a uyğun olaraq təşkil edilsin;

15.13. İmtahanların cədvəl üzrə, mərhələlərlə səhər saat 900–dan 1800–dək başa çatmasını  təmin etsinlər;

 1. Tapşırılsın Tədris işləri üzrə prorektora (dos.F.Quliyevə) və Beynəlxalq əlaqələr və təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektora (dos.A.Quliyevaya) ki, tədris şöbəsi (dos.A.Mirzəməmmədov) ilə birlikdə:

16.1. İmtahan sessiyasının  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Təhsil Nazirliyinin mövcud “Qaydalar” və “Əsasnamələr”in tələblərinə uyğun keçirilməsinə və tələbələrin biliyinin obyektiv qiymətləndirilməsinə  nəzarəti təmin etsinlər;

16.2. İmtahanların keçirilməsində  nizam – intizama və eləcə də onun gedişinə nəzarət etmək məqsədilə fənni tədris edən müəllim ilə birlikdə, həmin fənn üzrə mütəxəssis olmayan iki nəfər nəzarətçinin iştirakını təmin etsinlər;

16.3. Tədris hissəsinin qiymətləndirmə, tənzimetmə və nəzarət funksiyasını yerinə yetirən  “Keyfiyyətin təminatı” və “Monitorinq və qiymətləndirmə” bölməsinin imtahan üçün ayrılmış vaxt (2 saat) başa çatdıqdan sonra tələbələrdən “cavab” vərəqlərinin yığılmasını, onların  məsul  şəxs tərəfindən kodlaşdırılmasını və fənni tədris edən müəllim tərəfindən  İmtahan  qərargahında  yoxlanılaraq qiymətləndirilməsini təmin etsinlər;

16.4. İmtahan sessiyası prosesində baş verə biləcək münaqişələri aradan qaldırmaq üçün imtahan sessiyası başlanana qədər Universitet üzrə Apelleyasiya Komissiyasının yaradılmasını, qaynar xəttin mövcudluğunu və İmtahan qərargahının fəaliyyətini təmin etsinlər;

16.5. Tələbələrin imtahan – yazı işlərinin imtahan sessiyasından sonra   kafedrada bir  semestr  saxlanılmasına nəzarəti  təmin  etsinlər;

16.6. İmtahanların gedişinə, cədvəl üzrə keçirilməsinə və vaxtında başlanılmasına nəzarəti təmin etsinlər;

16.7. Kitabxana və oxu zalının sessiya dövründə ahəngdar işləməsinə nəzarəti təmin etsinlər;

16.8. İmtahan sessiyası dövründə Universitetin tədris korpusuna və imtahan keçirilən auditoriyaya kənar şəxslərin (rektorluğun nümayəndəsindən başqa) daxil olmasına yol verilməməsini təmin etsinlər;

16.9. İmtahan  nəticələrinin imtahan vərəqəsində və tələbənin fənn üzrə aldığı müsbət qiymətin (ballar və onların hərfi işarələri)  onun qiymət kitabçasında da yazılmasını təmin etsinlər;

16.10. İmtahan  sessiyasının  obyektiv  və  mütəşəkkil keçirilməsi üçün fakültələri və kafedraları  müvafiq  normativ  – hüquqi  sənəd blankları ilə təmin etsinlər;

16.11. İmtahan  sessiyasının mütəşəkkil keçirilməsi,  daxili intizam qaydalarına ciddi əməl edilməsi, təhsil haqqının ödənilməsi, valideynlərin qəbulu və  imtahanlarda  iştirakı, tələbələrin  apelleyasiya  şikayəti  və  Apelleyasiya  Komissiyasının  işinə məsul şəxslər kimi  nəzarəti  təmin  etsinlər;

 1. Elmi işlər üzrə  prorektor  (prof.B.Ataşov) təhsilin magistratura və doktorantura səviyyəsində  cari  tədris  ilinin 1-ci  yarımilində  imtahan sessiyası və dissertasiyasa işlərinin müvəffəqiyyətl  keçirilməsinə və yerinə yetirilməsinə nəzarəti təmin etsin,  Universitetin zəruri maliyyə ehtiyacları və onların ödənilməsi imkanıarını müəyyən edib rektora məlumat versin.
 2. Təsərrüfat şöbəsi (Ə.Quliyev) və “Mühafizə və dispetçer xidməti” (dos.M.Hüseynov) imtahan sessiyası gedişində tədris auditoriyalarının, kabinet və laboratoriyaların, həmçinin tədris – köməkçi sahə və otaqların istilik sistemi və  elektrik təminatı, yanğın və mühafizə təhlükəsizliyini, tələbələrin Universitetin həyətində və binanın daxilində siqaret çəkməməsinə, gündüz və gecə gözətçilərinin işinə məsuliyyətin artırılmasına, kənar şəxslərin Universitet binasına icazəsiz girişi və çxışına nəzarəti təmin etsinlər.
 3. İKT sektoru (S.Ramazanov) bu əmrin Universiettin elektron saytında yerləşdirilməsini, auditoriyalarda imtahan prosesinin gedişini və dəhlizlərdə kamera və video görüntülərinin izlənməsini təmin etsin.
 4. Rektorun müşaviri (Q.Allahverdiyev) imtahan prosesinin gedişi, tələbələrin hər hansı şikayəti, təhsil haqqı və digər məsələlər barədə onların və valideynlərinin müraciətini qeydə alsın və rektora mütəmadi olaraq məlumat versin.
 5. Mətbuat xidməti (T.Əkbərov) imtahan sessiyasının gedişi və nəticələri barədə KİV nümayəndələrinə və ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat verilməsini təmin etsin.
 6. İmtahanların obyektiv keçirilməsini müşayət etmək istəyən valideynlərin şəxsiyyət vəsiqələri əsasında imtahan zallarına buraxılması təmin edilsin.
 7. Ümumi işlər üzrə prorektor (dos.T.Şükürov) və Daxili nəzarət xidmətinin rəhbəri (Z.Nazıyev) bu əmrdən irəli gələn digər tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsinlər.
 8. Ümumi şöbə (Z.Əliyeva)  bu  əmrin surətinin çoxaldılıb müvafiq struktur bölmə rəhbərlərinə paylanmasını təmin etsin.
 9. Əmrin icrasına nəzarət  Tədris işləri üzrə prorektora (dos.F.Quliyevə  həvalə  edilsin.

      Əsas: 2018/2019-cu tədris ili payız semestri qış imtahan sessiyasına hazırlıq barədə rektorun göstərişi.

Close Menu