Aygün Eldar qızı Quliyeva

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr və Təlim-Tərbiyə işləri üzrə prorektor , iqtisad elmləri doktoru, professor


Aygün Quliyeva 1984-cü ildə iyulun 3-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2000-ci ildə Avropa liseyini bitirmiş və Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuşdur. 2004-cü ildə həmin Universitetdə Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Magistr ixtisasına daxil olmuşdur. 2007-ci ildə təhsilini uğurla başa vurmuşdur.


2010-cu ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində İqtisad üzrə fəxri doktor adına layiq görülüb.
2011-2016-cı illərdə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2011-2017-ci illərdə Marketinq və Menecment fakültəsində dekan müavini vəzifəsində fəaliyyət göstərib.
2016-2017-ci illərdə Dünya İqtisadiyyatı kafedrasında dosent əvəzi olaraq fəaliyyət göstərib.
2017-ci ildən 2021-ci ilə qədər Dünya İqtisadiyyatı fakultəsində Dosent vəzifəsində çalışmışdır.
2018-ci ildən Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr və Təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektor vəzifəsində təyin edilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 24.09.2021 tarixli qərarı ilə elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə İqtisad Elmləri sahəsinin Sahə İqtisadiyyatı üzrə Professor adı verilmişdir.


Strategic Aspects of the main objectives of the state program on social and economic development of regions in Azerbaijan, International Scientific Journal. Philadelphia, USA. 2019, №05 (73), 8 səh., səh. 363-370.

Основные направления и инструменты совершенствования государственных программ регионов Азербайджана, Региональная экономика: теория и практика. Москва. 2019, т.17, вып.9, 15 стр., стр.1694-1708.

Problems of financial and investment support modelling of the regional social and economic development, WSEAS Transactions on Business and Economics. Greece. 2020, Volume №17, 12 səh., səh. 741-752.

Azərbaycanda regional səviyyədə maliyyə təminatı mexanizmlərinin gücləndirilməsi istiqamətləri, “Kooperasiya” elmi-praktik jurnal. Bakı. 2020, №4, 9 səh., səh. 110-118.

Стратегическая роль финансовой обеспеченности в интенсифи-кации развития регионов Азербайджана, «Финансовая экономика» научно-аналитический журнал. Москва. 2021, №4, 5 səh., 233-237 с.

Müasir dövrdə regionların inkişafının intensivləşdirilməsində maliyyə təminatı mexanizmlərinin aktual problemləri, “Geostrategiya” jurnalı, Bakı. 2021, №3(63), 6 səh., səh. 56-61

Важность усиления финансовой обеспеченности для ускорения развития регионов Азербайджана в современных условиях, II Международная научно-практическая kонференция, посвящён-ная году науки и технологий, Россия, Санкт-Петербург. 2021, Часть 1, 10 səh., səh. 118-127

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının maliyyə-kredit və investisiya təminatı prioritetləri, Bakı Biznes Universitetinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı. 06.05.2021, 5 səh., səh. 33-37

Azərbaycanda regionların inkişafında maliyyə təminatının gücləndirilməsində rəqəmsal texnologiyalardan istifadə yolları, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiya-sının təşkilatçılığı ilə Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı. 31.05.2021, 5 səh., səh. 48-52

Azərbaycanda regionların perspektiv inkişafı və maliyyə təminatının gücləndirilməsi problemləri, “Kooperasiya” nəşriyyatı. Bakı. Monoqrafiya. 2021, 308 s., 19,25 ç.v.

Dünya bazarı və Azərbaycan iqtisadiyyatı, “Kooperasiya” nəşriyyatı. Bakı. Dərs vəsaiti. 2021, 240 səh., 15 ç.v.

İF-17 Beynəlxalq ticarət, “Kooperasiya” nəşriyyatı. Bakı. 2021, 19 səh., 1,25 ç.v.

İF-18 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları, “Kooperasiya” nəşriyyatı. Bakı. 2021, 11 səh., 0,75 ç.v.