Müdafiə şurası

ED 2.46 Birgə Dissertasiya şurası haqqında
Məlumat
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ED 2.46 Azərbaycan Kooperasiya Universiteti və Bakı Biznes Universitetinin Birgə Dissertasiya şurası Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 07 aprel 2023-cü il tarixli, 3-50/3-1-1-67/2023 №li əmrinə əsasən yaradılmışdır.
Birgə Dissertasiya şurasında 5304.01 – “İqtisadi fəaliyyət növləri”, 5308.01 – “Ümumi iqtisadiyyat” və 5312.01 – “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisasları üzrə iqtisad elmləri elm sahəsində fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsi təşkil edilir.
Birgə Dissertasiya şurasının tərkibi 24 nəfər yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət təsdiq edilmişdir. Birgə Dissertasiya şurasının sədri AMEA-nın həqiqi üzvü, i.e.d., professor Ziyad Səmədzadə, sədr müavinləri i.e.d., professor, Əməkdar elm xadimi Bəyalı Ataşov, i.e.d., professor İbad Abbasov, elmi katibi i.e.f.d., dosent Samirə Məmmədovadır.