İqtisadi nəzəriyyə kafedrası

Anar Əli oğlu Əzizov – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin İqtisadi Nəzəriyyə kafedrasının müdiri, İqtisad elmlər namizədi, dosent.

Əzizov Anar Əli oğlu 1971-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.Azərbaycanlıdır.1978-ci ildən 1988-ci ilədək Bakı şəhər 134 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır.1988-ci ildə Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialına daxil olmuş,1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunu “Maliyyə və Kredit” ixtisası üzrə bitirərək tam ali təhsil almışdır.Ailəlidir 4 övladı var.

Əmək fəaliyyətinə 1988-ci ildən başlamışdır. 10 ilə yaxın Azərbaycanın dövlət bank sektorunda müxtəlif vəzifələrdə fəaliyyət göstərmişdir. 2003-cü ildən Bakı Biznes Universitetində dekan müavini, dekan, kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2017-ci ilin sentyabr ayından Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının dosenti və 23 aprel 2018-ci ildən “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasını müdiri vəzifəsində çalısır. A.Ə.Əzizov Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən  İxtisaslaşmış müdafiə Şurasının üzvüdür. 2007-ci ildə “Keçid iqtisadiyyatı şəraitində xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi istiqamətləri ” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiyə edərək İqtisad elmlər namizədi elmi dərəcəsini, 2012-ci ildə isə dosent elmi adını almışdır.19 fevral 2014-cü ildə AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitunun Elmi Şurasında elmlər doktoru proqramı üzrə doktorant olaraq, dissertasiya mövzusu “Azərbaycan Respublikasında turizm sferasında sahibkarlığın formalaşması və inkişafı” təsdiq edilmişdir.

A.Ə.Əzizov 84 elmi əsərin müəllifidir, onlardan 47-ü doktorluq dissertasiyası mövzusuna uyğundur. Xaricdə nüfuzlu elmi jurnallarda 5 məqaləsi çap olunmuşdur. 2012-ci ildə “Azərbaycanda turizm sahibkarlığı”, 2018-ci ildə isə “Azərbaycanda turizm sahəsində sahibkarlığın səmərəli inkişaf yolları” adlı monoqrafiyaların, 5 dərslik, 4 dərs vəsaiti, 2 lüğət, 6 tədris proqramının müəllifi və həmmüəllifidir.

A.Ə.Əzizov Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuş, həmçinin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 6 sertifikat və təşəkkürnamələrə layiq görülmüşdür.

“İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası 2002-ci ildə yaranmışdır. 2002-ci ildən bu günə kimi aşağıda göstərilən müəllimlər kafera müdiri vəzifəsində  işləyiblər:

 • 2002-ci il fevral-oktyabr ayı N.T.Qənizadə
 • 2002-2012 C.T.Abdullayev
 • 2002-2016 N.T.Qənizadə
 • 2018-… A.Ə.Əzizov

2016-cı ildə “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası “Iqtisadiyyat və vergi işi” kafedrasına birləşdirilərək “İqtisadiyyat və İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası adlandırılmışdır. 18 aprel 2018-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektoru, prof.E.A.Quliyevin əmri ilə “İqtisadi nəzəriyyə”  kafedrası yenidən bərpa olunmuşdur. İ.e.n. dos.A.Ə.Əzizov kafedra müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hal-hazırda kafedrada 9 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir. Kafedranın müəllimləri mütəmadi olaraq müxtəlif konfranslarda və simpoziumlarda iştirak edir, məqalələr dərc etdirirlər. Müəllimlər təsdiq olunmuş tədris proqramına uyğun olaraq mühazirə və seminarlar aparırlar, mövzuya uyğun olaraq slaydlar hazırlayaraq nümayiş etdirirlər,həmçinin magistr dissertasiyası işlərinə, istehsalat təcrübələrinə rəhbərlik edirlər. Kafedrada tədris olunan fənlər üzrə dərs proqramları hazırlanıb Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənərək nəşr edilmişdir. “İqtisadi nəzəriyyə ” kafedrası bütün müasir tələblərə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. 

Elmi İşlər

2017-2020-ci illər üçün təsdiq edilmiş elmi-tədqiqat işinin planına əsasən “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının əməkdaşlarıAzərbaycan  Respublikasi milli iqtisadiyyatının perspektif inkişafının nəzəri metodoloji əsaslarının tədqiqi” elmi tədqiqat işini yerinə yetirirlər.

 1. T.Qənizadə.  Ağayeva Z.Ə.

Mövzu: Azərbaycan iqtisadiyyatının istehsal imkanları və əhalinin həyat səviyyəsi problemləri.

 1. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında istehsal imkanların müasir vəziyyətinin təhlili.
 2. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldirilməsinin nəzəri metodoloji əsasları.
 3. Azərbaycan Respublikasının  əhalinin həyat səviyyəsinin müasir vəziyyətinin təhlili.
 4. Azərbaycan iqtisadiyyatının istehsal imkanların və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldirilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.
 1. Kərimov E.N.

 Mövzu: Müəssisənin təssərüfat fəaliyyətinin idarə edilməsi problemləri.

 1. Müasir təsərrüfat subyektlərində istehsal fəaliyyətinin inkişafının nəzəri-metodoloji əsasları.
 2. Təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin müasir inkişaf səviyyəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi.
 3. Təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi ehtiyatları və istiqamətləri.
 4. Müəssisələrdə təsərrüfat fəaliyyətinin  idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi.
 1. Abdullayev C.T.  Musayeva G.Ş.

    Mövzu: Azərbaycanda istehlak bazarının formalaşması və perspektiv inkişaf istiqamətlərin tənzimlənməsi problemləri.

 1. Azərbaycanda istehlak bazarının formalaşmasının və inkişafının nəzəri-metodoloji əsasları.
 2. Azərbaycanda istehlak bazarının formalaşmasının müasir vəziyyətinin təhlili.
 3. İstehlak bazarının infrastrukturunun tədqiqi.

   4.Azərbaycanda istehlak bazarının  perspektiv inkişafın tənzimlənməsi      

   istiqamətləri.

 

 1. Gərayev V.V. Məmmədov A.A

Mövzu: Azərbaycanda aqrar sahənin formalaşması və perspektiv inkişafı problemləri.

 

 1. Azərbaycanda aqrar sahənin formalaşmasının müasir vəziyyətinin təhlili.
 2. Aqrar sahədə bazar münasibətlərinin formalaşmasının nəzəri metodoloji əsasları və iqtisadi mahiyyəti.
 3. Aqrar sahibkarlığın inkişaf perspektivləri.
 4. Azərbaycanda aqrar sahənin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.
 1. Hacıyeva T.

 Mövzu: Azərbaycan  iqtisadiyyatında qeyri-istehsal sahələrinin perspektiv inkişaf istiqamətləri.

 1. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında qeyri-istehsal sahələrinin müasir vəziyyətinin təhlili.
 2. Azərbaycan iqtisadiyyatın inkişafında xidmət növlərinin mahiyyəti və rolu.
 3. Qeyri-istehsal sahələrinində iqtisadi münasibətlərin formalaşması xüsusiyyətləri.
 4. Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-istehsal sahələrinin perspektiv inkişaf istiqamətlərinin tənzimlənməsi.

✶ e.n.dosent A.Ə.Əzizov (kafedra müdiri)

✶ e.n.dosent E.N.Kərimov

✶ f.d.dosent V.V.Gərayev

✶ e.n.dosent C.T.Abdullayev

✶ e.n.dosent T.X.Hacıyeva

✶ e.n.dosent N.T.Qənizadə

✶ b/m. Z.Ə.Ağayeva

✶ b/m.A.A.Məmmədov

✶ müəllim G.Ş.Musayeva

✶ İqtisadiyyata giriş

✶ Mikroiqtisadiyyat

✶ Makroiqtisadiyyat

✶ İqtisadiyyat

✶ İqtisadi fikir tarixi

✶ Mikro və Makro iqtisadiyyatın aktual problemləri

✶ İqtisad elminin tarixi və metodologiyası

✶ Milli iqtisadi təhlükəsizlik

✶ İqtisad elminin müasir problemləri

✶ İdarəetmə nəzəriyyəsinin əsas məsələləri

✶ Tədqiqat metodları