Kommersiya kafedrası

Çingiz Allahyar oğlu İbrahimli – Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Kommersiya kafedrasının müdiri, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

1977-ci ildə Füzuli rayonunun Mollaməhərrəmli kəndində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetində təhsilin bakalavr səviyyəsini, 2001-ci ildə isə, magistr səviyyəsini bitirmişdir. 19.07.1997-28.08.1998-ci il tarixlərində həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.

Ç.A.İbrahimli 11.03.2002-ci il tarixdən 25.11.2002-ci il tarixə qədər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. O, 02.12.2002-ci il tarixindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzində kiçik elmi işçi, 31.01.2004-cü il tarixdən elmi işçi, 07.01.2014-cü il tarixdən Regional İqtisadi və Sosial Araşdırmalar İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında dissertant kimi təsdiq edilmiş Ç.A.İbrahimli 2009-cu ildə AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda “Sənaye müəssisələrində kommersiya fəaliyyətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi məsələləri” (Azərbaycanın yüngül sənaye müəssisələrinin timsalında) mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Ç.A.İbrahimli 15.09.2010-cu il tarixindən ARPDIA-nın İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi kafedrasında pedaqoji fəaliyyət göstərir. 07.05.2014-19.10.2015-ci il tarixlərdə AccessBank QSC-də müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. 15.09.2013-cü il tarixindən 01.07.2014-cü il tarixinə qədər Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin Əmtəəşünaslıq-ekspertiza kafedrasında, 15.09.2015-ci il tarixindən Standartlaşdırma və texnologiya kafedrasında 0,5 ştat baş müəllim vəzifəsində işləmişdir. Ç.A.İbrahimli, 10.03.2016-cı il tarixindən Kommersiya kafedrasında müdir vəzifəsini icra etmiş, 19.04.2016-cı il tarixindən isə, bu vəzifəyə seçilmişdir. Elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərdiyi dövrdə onun Azərbaycanda və xarici ölkələrdə ümumi həcmi 72 çap vərəqi olan 1 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsaiti, 11 fənn proqramı və 32 elmi məqalə və tezisləri çap olunmuşdur.

 

Kafedra 08 fevral 2001-ci il tarixində Kommersiya və beynəlxalq ticarət adı ilə 19K saylı əmrlə yaradılmışdır. Kafedraya yaradıldığı vaxtdan 2010-cu ilə qədər i.e.n., dos. Hacımurad Bəylər oğlu Tabasaranski rəhbərlik etmişdir. 2010-2012-ci illərdə kafedra müdiri i.e.n., dos. Möhübbət Musa oğlu Hüseynov, 2012-2016-cı illərdə isə dos. İqbal Əli oğlu Abbasov olmuşdur. 2013-cü ildə kafedranın adı dəyişdirilərək Kommersiya adlandırılmışdır. 2016-cı ildən kafedraya rəhbərliyi i.f.d., dos. Çingiz Allahyar oğlu İbrahimli həyata keçirir. Kafedranın müəllimləri tərəfindən bir sıra fənn proqramları, metodik vəsaitlər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar, elmi məqalə və tezislər nəşr olunmuşdur. Ümumilikdə 2012-2017-ci illər ərzində kafedranın əməkdaşları tərəfindən 94 elmi və elmi-metodiki əsər, o cümlədən 5 monoqrafiya, 5 dərs vəsaiti, 2 metodik göstəriş və 14 fənn proqramı nəşr olunmuşdur. Kafedra əməkdaşlarının xarici ölkələrdə 12 elmi əsəri nəşr olunmuşdur. Bunlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar:

 1. Beynəlxalq ticarətin təşkili və idarə edilməsi dərs vəsaiti (i.e.n., dos. A.A.Qurbanzadə, 2012),
 2. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları dərs vəsaiti (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli və i.e.n., dos. M.M.Hüseynov, 2015),
 3. Xidmət sahələrində kommersiya fəaliyyətinin əsasları dərs vəsaiti (i.f.d. Ə.M.Əsədov, i.e.n. dos. A.M.Əsədov, 2016),
 4. Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları dərs vəsaiti (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli, 2016),
 5. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənn proqramı (i.e.n., dos. M.M.Hüseynov, 2016),
 6. Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları fənn proqramı (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli, 2016),
 7. Elektron ticarət fənn proqramı (i.f.d. Ə.M.Əsədov, 2017)
 8. Kommersiya fəaliyyəti magistr hazırlığı üzrə fənn proqramı (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli, 2017),
 9. Müəssisənin kommersiya fəaliyyəti magistr hazırlığı üzrə fənn proqramı (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli, 2017),
 10. Ticarətin təşkili fənn proqramı (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli və i.f.d., dos.əv. A.N.Rüstəmova, 2017),
 11. Kommersiya işi fənn proqramı (i.f.d. Ə.M.Əsədov, 2017),
 12. Kommersiyanın müasir problemləri magistr hazırlığı üzrə fənn proqramı (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli, 2017),
 13. Kommersiya ixtisası üzrə İstehsalat təcrübəsinin (Diplomqabağı təcrübənin) PROQRAMI və yerinə yetirilməsinə dair METODİK GÖSTƏRİŞLƏR. Bakı Kooperasiya nəşriyyatı (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli, 2017) və s.
 14. Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi fənn proqramı (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli, 2017),
 15. İstehlak bazarının idarə edilməsi fənn proqramı (i.f.d., dos. Ç.A.İbrahimli, i.f.d., b/m. E.M.Məhərrəmov, 2017),
 16. Elektron xidmətlərin təşkili: reallıqlar və perspektivlər dərs vəsaiti (i.e.n. dos. A.M.Əsədov, i.f.d. Ə.M.Əsədov, 2017) və s.

Elmi-tədqiqat fəaliyyəti: Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 2017-2020-ci illər üçün yerinə yetiriləcək elmi-tədqiqat işlərinin planına uyğun olaraq Kommersiya kafedrasının mövzusu Azərbaycan Respublikasında iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşmasında kommersiya mexanizmlərinin rolunun tədqiqi kimi təsdiq edilmişdir. 2017-2020-ci illlər üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aşağıdakı istiqamətlərdə aparılması nəzərdə tutulur:

İş 1. Azərbaycan Respublikasında kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi siyasətinin modernləşdirilməsi istiqamətləri. İcraçı: dos. Ç.A.İbrahimli.

İş 2. Azərbaycan Respublikasında ticarət xidmətlərinin logistik təşkili problemlərinin tədqiqi. İcraçılar: dos. M.M.Hüseynov, dos.əv. Ə.M.Əsədov.

İş 3. Ərzaq bazarında rəqabət mühitinin təmin edilməsində kommersiya fəaliyyətinin rolunun tədqiqi İcraçılar: dos.əv. A.N.Rüstəmova və b/m. E.M.Məhərrəmov.

İş 4. Bazar – cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda münasibətlərin tənzimləyicisi kimi. İcraçı: dos.əv. S.M.Tabasaranskaya.

İş 5. Ərzaq məhsullarının ticarətində kommersiya işinin təşkili. İcraçı: dos. A.A.Qurbanzadə və b/m. R.M.Ağayeva.

✶ İ.f.d., dos. İbrahimli Çingiz Allahyar oğlu (kafedra müdiri)

✶ i.e.n., dos. Hüseynov Möhübbət Musa oğlu

✶ i.e.n., dos. Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu

✶ i.f.d., dos. əvəzi Rüstəmova Arzu Nurəddin qızı

✶ İ.f.d., dos. əvəzi Əsədov Ədalət Məhyəddin oğlu

✶ i.e.n., dos. əvəzi Tabasaranskaya Svetlana Murad qızı

✶ Kommersiya fəaliyyətinin əsasları.

✶ Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi.

✶ Reklam.

✶ Elektron ticarət.

✶ Ticarətin təşkili.

✶ İstehlak bazarının idarə edilməsi.

✶ Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları.

✶ Kommersiya fəaliyyətinin təşkili.

✶ Kommersiyanın müasir problemləri.

✶ Komersiya fəaliyyətinin təşkili problemləri.

✶ Kommersiya işinin iqtisadi problemləri.

✶ Birja işinin təşkili problemləri.

✶ Kommersiya fəaliyyəti.

✶ Müəssisənin kommersiya fəaliyyəti.

✶ Beynəlxalq ticarət.

✶ Kommersiya loqistikası.

✶ Kommersiya strategiyası.

✶ Kommersiya fəaliyyətinin nəqliyyat fəaliyyəti.