Kompüter mühəndisliyi və informasiya texnologiyaları kafedrası

Hidayət Nemət oğlu Tağıyev – Azərbaycan Kooperasiya Universiteti “Kompüter mühəndisliyi və İnformasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri, professor

1953-cü il martın 20-də Laçın rayonun Daşlı kəndində anadan olub.

1971-ci ildə Bərdə rayonun Gülgəzli kənd orta məktəbini bitirib. Evlidir bir oğlu və iki qızı , beş nəvəsi var.

Təhsili , elmi dərəcəsi və elmi adı

 • Ali təhsillidir. 1980-ci ildə ADU(indiki BDU) –nun Mexanika –riyaziyyat fakültəsini bitirib.
 • 1995-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək (13.02- riyaziyyatın tədrisi metodikası üzrə)  pedaqoji elmlər namizədi adı alıb.
 • 2001-ci ildən dosentdir.(İnformatikanın tədrisi metodikası)

Əmək fəaliyəti

 • 1972-1974-cü ilərdə ordu sıralarında
 • 1974-1975-ci illərdə Bakı Baş tikinti idarəsində qəlibləyici
 • 1975-1980-ci illərdə ADU(indiki) tələbə
 • 1980-1983-cü illərdə göndəriş əsasında Laçın rayon Daçlı kənd orta məktəbində fizika-riyaziyyat müəllimi və tədris işləri üzrə direktor müavini
 • 1983-1986-cı illərdə Bakı Baş tikinti idsrəsinin Hesablama mərkəzində mühəndis-proqramist
 • 1986-ci ildə Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə  institutunda İnformatika və Hesablama texnikasının əsasları kabinetində metodist
 • 1992-ci ildə İnformatikanın tədrisi laboratoriyasının müdiri
 • 1996-2000-ci illərdə İnformatika və Hesablama texnikasının əsasları kafedrasının müdiri
 • 2000-ci ildə İnformatika və Hesablama texnikasının əsasları kafedrasının dosenti
 • 2006-cı ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Riyaziyyat və İnformatikanın tədrisi metodikası kafedrsının dosenti
 • 2015-ci ildən etibarən APDU-nun Hesablama riyaziyyatı və İnformatika kafedrasını dosenti

Tədris etdiyi dərslər

 • Alqoritmlər nəzəriyyəsi
 • Kompüter modelləşdirilməsi
 • Proqramlaşdırma dilləri
 • İnformatika və təhsildə İKT
 • Təhsildə İKT
 • Elmdə təhsildə kompüter texnologiyası

Mükafatlar:

 • Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2009-cu ildə Qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı verilib 

Beynəlxalq elmi konfraslarda iştirakı:

 • Məntiqi təfəkkürün inkişafında İKT-nin rolu Elmi məqalə – Bakı-28.09.2016
 • Компютерная визуальная задач Elmi məqalə Меж.нар. конфранс. Региональная экономическая и развития кооперативный отношений-2014  Ст. 924-926
 • Beynəlxalq konfrans – AZTU  Səh 570-573
 • Cumhüyyətin 100 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfrans, 2018-ci il 01.06.18,” İdarəetmədə iqtisadi informasiyanın tətbiqi”

Seçilmiş əsərlər:

 • “İnformatika və hesablama texnixasının əsasları” fənn müəllimləri üçün metodik məsləhət (ilk metodiki vəsait) 1987  0,5 ç 
 • Xırda proqramlar toplusu (vəsait) 1988  3,1 ç v.       
 • “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” məktəb kursu üçün praktikum (vəsait) 1993  4,5 ç.v        
 • Fizika məsəllələrini proqramlaşdırılması Fizika və riyaziyyat tədrisi məcmuəsi 1987№1 0,25 ç.v
 • Riyaziyyat dərslərində kompüterdən istifadə Fizika və riyaziyyat tədrisi məcmuəsi 1988 №2 0,25 ç.v
 • VIII sinifdə proqramlaşdırma elementlərinin öyrədilməsi
 • Fizika və riyaziyyat tədrisi məcmüəsi 1989 № 2  0,25 çap.v
 • Pedaqoji proqram vasitəsi (PPV) Azərbaycan məktəbi jurnalı 1991№6,7 0,5 çap v.
 • Fizika tədrisində Kompüterdən istifadə ,Azərbaycan məktəbi jurnalı 1991№ 6,7  0,25 çap v.
 • Kompüterin tətbiqi ilə riyaziyyat məsələlərin həlli I hissə (dərs vəsaiti) Bakı-1997   10,8 çap v.
 • “BASİC” dilində proqramlaçdırma (dərs vəsaiti) Bakı-1998   4,5 çap v
 • İdarəetmədə kompüterdən istifadə , Bakı-1999   0,25 çap v.
 • Milli müstəqillik siyasətinin həyata keçirilməsində kompüter texnologiyasının rolu, Bakı-1999   0,25 çap v.
 • Kompüter texnologiyası və praktika ,Fizika və Riyaziyyat tədrisi məcmuəsi 2000 № 4  0,25 çap v.
 • İnformasiya və kodlaşdırma , Bakı-2002   0,25 çap v.
 • İnformatikanın nəzəru və praktik əsasları,I hissə (dərsl vəsaiti) ,Bakı-2003, 157 səh
 • İnformatikanın tədrisi metodikası ( Azərbaycan dilində ilk dərslik) Bakı-2003  12 çap.v
 • “HTML və onun tədtisi metodikası” ,Fizika və riyaziyyat tədrisi məcmuəsi , 2004№1       0.5 çap v.
 • İntellektin inkişaf etdirilməsində kompüterin rolu Gənc tədqiqatçıların konfransı , Bakı-2005,          5 çap v.
 • İnformasiya və kodlaşdırmadan tədrisdə istifadə, Konfrans Materialı Bakı -2003, 0.25 çap v.
 • “Sadə kvadratur düsrurların” tədrisi metodikası, Konfrans Materialı Bakı -2004, 0.25 çap v.
 • Təlim prosesi zamanı kompüterdən istifadə etmə yolları ,II Res.Elmi praktik Konfrans-2005,  3 çap v.
 • Tədrisdə kompüter ,Elmi -Tədqiqat konfrans, Bakı -2007 3 çap v.
 • İnformatikanın nəzəri və praktik əsasları (dərs vəsaiti) ,II hissə ,Bakı-2007 260 səh
 • Riyazi məsələlərin proqramlaşdırılması, Fiz-riy,infor məcmuəsi -№2, Bakı-2009   0,3 çap v.
 • PPV-nin tətbiqi metodikası, Mеtodika,Fiz-riy-İnfor. jrnalı№3,2010, 0,2 ç.v
 • Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin öyrənilməsində  alqoritmik düşünmənin möhkəmləndirilməsi , Elmi məqalə, Fiz-riy-İnfor. jurnalı №1,2010,  0,3  ç.v
 • Rekursiv altproqramın tətbiqi ilə Pascal dilində bəzi optimallaşdırma məsələlərinin həlli – Elmi məqalə,  Xəbərlər №4,2010 , 0,3 ç.v
 • Proqramlaşdırma dilləri, Dərs vəsaiti, ADPU nəşri,2016
 • İnformatikanın əsasları və proqramlaşdırma ,Dərs vəsaiti,ADPU nəşri,2017,
 • İnformasiya sosial-iqtisadi sistemlərin resursu kimi, Elmi məqalə Təhsil İKT ,2018 №1     
 • Alqoritmlər nəzəriyyəsi ,Dərslik,      Elm və tıhsil nəş. 2018
 • Riyaziyyat və İnformatika(V siniflər üçün), Dərs vəsaiti ,Bakı-2013, 14 ç. v.

Kitablar:

 • İqtisaddi informatikanın əsasları, Dərs vəsaiti, Bakı-2014   331 səh.
 • Riyaziyyat və İnformatika(V siniflər üçün), Dərs vəsaiti ,Bakı-2013, 14 ç. v.
 • İnformatikanın tədrisi metodikası (Azərbaycan dilində ilk dərslik)  Bakı-2003   12 çap.v
 • İnformatikanın nəzəri və praktik əsasları (dərs vəsaiti) ,II hissə ,Bakı-2007 260 səh
 • “BASİC” dilində proqramlaçdırma (dərs vəsaiti) Bakı-1998 4,5 çap v
 • Kompüterin tətbiqi ilə riyaziyyat məsələlərin həlli I hissə (dərs vəsaiti) Bakı-1997 10,8 çap v.
 • Proqramlaşdırma dilləri, Dərs vəsaiti, ADPU nəşri,2016
 • İnformatikanın nəzəri və praktik əsasları (dərs vəsaiti) ,II hissə ,Bakı-2007 260 səh
 • Kimya məsələlərinin həllində proqramlaşdırmanın tətbiqi metodikası, Bakı-2019
 • THE TECHNIQUE OF APPLYING PROGAMMING IN SOLUTION SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS , Berlin-2019
 • THE APPLYING METHODICS OF SEARCHING AN ELEMENT IN ORDERED ARRAY- Berlin-2019  •Təlimdə informasiya texnologiyaları, Dərs vəsaiti, Bakı-2022 160 səh


Kompüter mühəndisliyi və İnformasiya texnologiyaları kafedrasının  dörd, yüksək səviyyəli kompüterlərlə təmin edilmiş kompüter sinifi vardır. Həmin siniflərdə bütün fənlər üzrə keçirilən dərslərin praktiki tədrisi yerinə yetirilir.  Kafedranın professor-müəllim heyəti Universitetdə keçirilən tələbələrin elmi-praktiki konfransda iştirakına rəhbərlik etmişdir. Kafedranın professor-müəllim heyəti Beynəlxalq konfranslarda elmi məqalələrlə iştirak etmiş və məqalələr konfransın materialları toplusunda nəşr olunmuşdur. Kafedrada tədris olunan fənlər bütün ixtisasların I və ya II kurslarında tədris olunur.  İlk əvvələr 2 kompüter otağı və 20 ədəd kompüter fəaliyyət göstərdiyi halda, hazırda dörd kompüter otağında 75 ədəd müasir kompüter internetə qoşulmuş və tələbələrin ixtiyarına verilmişdir. Otaqlarda dərslər Multimedia sisteminin tətbiqi ilə keçilir. Keçirilən mühazirələrin mətnləri kitabxananın VB – da yerləşdirilib və  tələbələrin ixtiyarındadır. 2016/2017-cı tədris ilindən dərs yükünün azalması ilə əlaqədar bəzi kafedralar birləşdirildi ki, eləcə də kafedra ümumtexniki Fənnlər fənlər kafedrası ilə birləşərək İnformatika və ümumtexniki Fənlər adı ilə fəaliyyət göstərməyə başladı. 2023-cü ildə Kafedranın adı dəyişdirilərək “Kompüter mühəndisliyi və informasiya texnologiyaları” adını almışdır.


p.ü.f.d, dos. Tağıyev Hidayət Nemət oğlu (Kafedra müdiri)
F.r.e.n. dos. Səfərova Sara İbrahim qızı
F.r.e.n. dos. Əliyev Ramiz Ataş oğlu
T.e.d. dos. Abbasov Məhəddin Fərhad oğlu
F.f.d. dos. Nəbiyev Əmiraslan Məhəmməd oğlu
F.r.e.n. dos. Dəmirova Zərifə Vələd qızı
b/m. Məmmədova Rəna Firudin qızı
b/m. Aliyev Rafiq Balaqardaş oğlu
b/m. Quliyeva Kifayət Sobəddin qızı
k.ü.f.d dos İsmayılova Rəna Əzizaa qızı
t.e.ü.f.d dos Quliyev Arzu Məsim oğlu
F.r.e.n., dos Əzizov Bəhrəm Bəhlul oğlu
i.ü.f.d baş müəllim Bədirzadə Gülsüm Şamil qızı
müəllim Baxşəliyeva Nuranə Ehtibar qızı
müəllim Rzayeva Xəyalə Nazım qızı


İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları
İqtisadi İnformatika
İnformatika
İnformatika və geoinformatika
Avtomatik idaraetmənin əsasları
Mikroprosessorlar texnikası
Ekonometrika
Fizika
İstilik texnikası
Hidravlika
Kimya
Elektrotexnika
Elektrik ölçmələri
Mühəndis qrafikası
Tətbiqi mexanika-1
Tətbiqi mexanika-2
Sənaye elektonikası
İsitmə,ventilyasıya və havanın kondensionerləşməsi
Fizika və astronomiya


Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası
İdarəetmədə informasiya texnologiyaları
Riyazi modelləşdirmə, hesablama texnikası və proqram təminatı