Xarici Dillər kafedrası

Menecment və ticarət kafedrası Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin aparıcı və buraxılış kafedrası olmaqla, Təhsilinin bakalavr pilləsində Menecment , magistratura pilləsində Menecment ixtisasları üzrə mütəxəssilər hazırlayır. Kafedra ilk dəfə  Ticarət və kooperasiyanın iqtisadiyyatı kafedrası kimi yaradılmışdır. ötən dövr ərzində qeyd edilən kafedradan müxtəlif istiqamətlər üzrə kafedralar formalaşmışdır. Nəhayət, universitetdə tədrisin səmərəli idarə edilməsi və təşkili məqsədilə aparılan struktur islahatları ilə əlaqədar 01.03.2008-ci ildə Menecment və ticarət kafedrası kimi fəaliyyətə başlamışdır. Hal hazırda kafedranın professor müəllim heyəti 11 nəfərdən ibarətdir. Onlardan 1 nəfər professor, 1 nəfər elmlər doktoru, 2 nəfər dosent, 1 nəfər elmlər namizədi, 5 nəfər baş müəllim, 1 nəfər müəllim vəzifəsində çalışır. Kafedra əməkdaşlarının iştirakı ilə ölkəmizdə gedən sosial  iqtisadi və siyasi inkişafla əlaqədar olaraq tədris standartlarında baş vermiş dəyişikliklərə uyğun olaraq yeni fənn proqramları, dərsliklər və dərs vəsaitləri işlənib hazırlanır. Kafedranın əməkdaşları dövrün tələblərinə uyğun olaraq yeni fənn sillabusları ( işçi  tədris proqramı) hazırlanır, mühazirə mətnləri və digər materiallar daim yenilənir. Eyni zamanda buraxılış kurs tələbələri üçün istehsallat və diplomqabağı təcrübənin, Dövlət Attestasiyasının müffəqiyyətlə yekunlaşması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Son 10 il ərzində professor-müəllim heyəti tərəfindən ümumilikdə 5 dərslik və dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait, 19 proqram, 130-dən çox elmi məqalə, 3 monoqrafiya, 50 tesiz nəşr olunmuşdur. Məqalə və tesizlərin 5-i xarici ölkələrdə nəşr olunmuşdur. Kafedramızın əməkdaşlarının rəhbərliyi altında tələbələrin hazırladığı elmi məruzələr universitetimizdə və digər universitetlərdə məruzə edilir, müvafiq olaraq diplom və mükafatlara layiq görülürlər. Tədris standartlarda baş vermiş dəyişikliklərə kafedradada tədris olunan fənnlər üzrə proqramlar yenidən işlənərək nəşr edilir. Menecment və ticarət kafedrasında tədris olunan bütün fənlər üzrə tədris proqramı, dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsaitlər və mühazirə mətnləri Universitetin geniş kitabxana bazasında toplanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Bütün fənlər üzrə daim yenilənən mühazirə materialları, tədris proqramları və sillabuslar ( işçi tədris proqramı) universitetin daxili şəbəkəsində yerləşdirilmişdir ki, tələbələr sərbəst surətdə həmin materiallardan istifadə edirlər.

✶ İ.e.n., dos. Əliyeva Yasəmən Əli qızı

✶ İ.e.n., prof.Kərimov Nadir Mətin oğlu

✶ İ.e.d., Abbasov Anar Fazil oğlu

✶ İ.e.n., dos. Abdullayeva Rəsmiyyə Sabir qızı

✶ b/m Hüseynova Xavər Abdulməcid qızı

✶ b/m Rzayev Mehman Ağababa oğlu

✶ b/m Hüseynov Elvin Vaqif oğlu

✶ b/m Mirzəyev Emil Mehrəli oğlu

✶ b/m Həsənova Nəzakət Rafiq qızı

✶ b/m Vəzirov İntiqam Cəlil oğlu

✶ Müəl. Mehbalıyeva Xalid qızı

✶ Menecment.

✶ Heyətin idarə edilməsi.

✶ Ticarət və kooperasiyanın iqtisadiyyatı.

✶ Beynəlxalq menecment.

✶ Strateji menecment.

✶ İdarəetmə nəzəriyyəsi.

✶ İnnovasiya menecmenti.

✶ Korporativ idarəetmə.

✶ Antiböhran idarəetmə.

✶ İnsan resurslarının idarə edilməsi.

✶ İdarəetmə qərarları.

✶ Keyfiyyət menecmenti.

✶ İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti.

✶ Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyyatı.

✶ İşgüzar əlaqələr və yazışmalar.

✶ İşgüzar yazışmalar.

✶ Malların gömrük ekspertizası.

✶ Menecmentin müasir problemləri.

✶ Menecmentin tarixi və metodologiyası.

✶ Sahibkarlıq menecmenti.

✶ Xidmət sferasında menecmentin inkişaf problemləri.

✶ Strateji menecment.

✶ Antiböhran idarəetmənin problemləri.

✶ Korporativ idarəetmə.

✶ Makroiqtisadi menecment.