Missiyamız

“Ümumbəşəri dəyərlər çərçivəsində yaradıcı və tənqidi düşüncə, innovasiya və liderliyi inkişaf etdirərək ölkənin ən yaxşı təhsil ənənələrinə və Avropanın təhsil sistemi tələblərinə əsaslanaraq, iqtisadiyyat, mühəndis-texnoloji və sosial bilikləri birləşdirərək qabaqcıl fundamental və tətbiqi tədqiqatlar, innovasiya imkanları və beynəlxalq elm-təhsil məkanına inteqrasiya olunmaqla Azərbaycanın inkişafına töhfə vermək”.


Vizyonumuz


“Universitetimizi təhsil, tədqiqat və innovasiyalar, cəmiyyətə və ətraf mühitə gətirdiyimiz faydalara görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən rəqabətqabiliyyətli aparıcı ali təhsil müəssisələri sırasına çıxarmaq”.