Xanoğlan Əndəlif oğlu Hüseynov – Azərbaycan Kooperasiya Universitetində Qiyabi şöbənin müdiri, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 Hüseynov Xanoğlan Əndəlif oğlu, 1948-ci ildə Ağdaş rayonunda anadan olmuşdur. 1967-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra həmin il D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı institutuna (indiki ADİU) daxil olaraq 1971-ci ildə həmin institutu Maliyyə ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Fakültə Elmi Şurasının qərarı ilə institutun Maliyyə və kredit kafedrasında assistent vəzifəsində saxlanmışdır. 1975-ci ildən Moskva Kooperativ İnstitutunun Bakı filialında, sonralar Azərbaycan Kooperasiya Universitetində laborant kabinə müdiri, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri və dekan vəzifələrində işləmişdir. 2015-ci ildən Qiyabi şöbənin müdiri işləyir. Bir çox elmi məqalələrin, proqram və metodiki göstərişlərin, dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

 2017/2018 – ci dərs ilinin əvvəlinə Qiyabi şöbədə 8 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır. Qiyabi şöbədə tədris olunan fənlər Təhsil Proqramına (ixtisasa) uyğun olaraq hazırlanmış tədris planlarına əsaslanır. 2017-ci ildə Qiyabi şöbəni 5 ixtisas üzrə 140 tələbə bitirmişdir. Universitetdə mövcud olan 19 kafedranın müəllimləri Qiyabi şöbədə də dərs aparırlar.

Fakültədə təhsil alan tələbələrin sayı: 232

 Fakültə üzrə illik dərs yükü: 4982 saat.

050401 – Dünya iqtisadiyyatı

050401 – Dünya iqtisadiyyatı

050403 – Maliyyə

050403 – Maliyyə

050404 – İqtisadiyyat

050404 – İqtisadiyyat

050411 – Kommersiya

050402 – Mühasibat uçotu və audit

050409 – Biznesin idarə edilməsi

050643 – çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

050649 – Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

050644 – İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

050405 – Sənayenin təşkili və idarə olunması

050408 –  Marketinq

050407 – Menecment

I mərtəbə.