Fikrət Vəli oğlu Quliyev

Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, iqtisad elmləri namizədi, dosent.

23.11.1968-ci ildə Ağcabədi rayonunda anadan olumuşdur. 1985-ci ildə orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək Azərbaycan Texnologiya İnstitutuna (indiki Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Gəncə şəhəri) daxil olub və 1993-cü ildə İctimai iaşənin təşkili və texnologiyası ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirərək təyinatla Azərbaycan Kooperasiya İnstitutuna (indiki Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı şəhəri) göndərilib.

1986-1988-ci illərdə Moskva Vilayətinin Noqinsk şəhərində hərbi xidmətdə olub. 1993-cü ildən əmək fəaliyyətinə başlayaraq Kooperasiya İnstitutunda əvvəlcə laboratoriya müdiri, müəllim, baş müəllim və dekan müavini vəzifələrində çalışıb. 2000-ci ildən 2006-cı ilədək ETKTİ VƏ Tİ-nun dissertantı olub. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində İxtisaslaşdırılmış Dissertasiya Şurasında Ərzaq bazarının tənzimlənməsinin prioritet istiqamətləri mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 2008-ci ildən 01 sentyabr 2014-cü ilədək Azərbaycan Kooperasiya Universitetində Marketinq və menecment fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. 01 sentyabr 2014-cü il tarixdən  Azəriittifaqın İdarə Heyətinin qərarı ilə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinə Tədris işləri üzrə prorektor vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2008-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantıdır. Aqrar sənaye kompleksi müəssisələrinin marketinq fəaliyyətinin idarə olunması mövzusunda elmi araşdırmalarını davam etdirir. 1 dərs vəsaitinin,1 metodik vəsaitin, 3 fənn proqramının və 55-dən artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir. Rusiyanın və Ukraynanın bir çox nəşrlərində elmi məqalələrlə çıxışlar edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Ailəlidir, iki övladı var.

  1. Marketinqin idarə edilməsi, metodik vəsait. Bakı 2012
  2. Müəssisələrin marketinq idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi. http//www.lifesciencesite.com.4. improvement of marketing management of enterprises. 23.04.2015
  3. Qida sənayesi müəssisələrində marketinq idarə edilməsi texnologiyası. Научное обозрение № 1 2015. Москва
  4. Aqrar-sənaye kompleksi müəssisələrində marketinq informasiyalarının yığılmasının təşkili( AMEA-nın xəbərləri ) 2015 № 4
  5. Marketinqin idarə edilməsi, dərs vəsaiti. Bakı 2018